Kårval

Visste du att...

  • alla student- och studerandekårer ordnar kår- eller delegationsval för att välja kårens högsta beslutsfattande organ, nämligen kårfullmäktige eller delegationen? 
  • mandatperioden för fullmäktige varierar mellan de olika kårerna, men att det vanligen ordnas kårval varje eller vartannat år?
  • LSK samlar de kandidater som delar våra värderingar och hjälper de kandidaterna med praktiska saker så som kampanj och material?
  • du som kandidat för LSK får du stöd av och kontakt med andra likasinnade? 
  • du genom att rösta på en LSK:are vet vad kandidaten har för värdegrund och vad hen står för?

Med andra ord: tveka inte över att ställa upp som kandidat för LSK i just din höskolas kårval eller att rösta på andra likasinnade LSK:are!


Läs mera om vad kårvalen går ut på här.