Om oss

 • LSK är Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott som grundades som ett förbund år 2008 och övergick till att bli ett utskott i februari år 2016.
   
 • Vårt mål är att vara Svensk Ungdoms och Svenska folkpartiets högskolepolitiska kompetenscentrum som både ser nationella helheter och förstår utmaningarna på lokal nivå i högskolorna.
   
 • Liberala Studerande LSK vill samla studerande med liberala värderingar som vill påverka högskolepolitiken på lokal nivå och nationellt.
   
 • Liberalism för oss är att individen själv ska få välja hur hon vill leva sitt liv, men så att andra inte skadas eller kränks. För oss betyder liberalism också att  människans sexuella läggning, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller bakgrund inte är avgörande. Människan står i centrum och ska ha likadana möjligheter i samhället, oberoende av hans eller hennes olikheter. Vi vill att de politiska besluten ska utgå från dig och mig. 
   
 • Utskottet LSK leds av en ordförande, vice ordförande, fyra medlemmar och har en anställd politisk sekreterare. Vi har idag aktiva lokalavdelningar i Helsingfors, Vasa och Åbo som består av sina egna styrelser.
   
 • LSK är också representerade i många fullmäktigen vid de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i Finland.