Vi tycker

 • Liberala Studerande LSK vill samla studerande med liberala värderingar som vill påverka högskolepolitiken på lokal nivå och nationellt.
   
 • Liberalism för oss är att individen själv ska få välja hur hon vill leva sitt liv, men så att andra inte skadas eller kränks.
   
 • Vi vill att de politiska besluten ska utgå från dig och mig.
   
 • Konkreta frågor som LSK jobbar för är till exmepel avgiftsfri utbildning, att studiestödet ska vara tillräckligt högt för att studerande ska kunna klara sig ekonomiskt och att alla studerande ska ha tillgång till högklassig hälsovård.
   
 • Inom högskolorna vill vi att studerande ska bli hörda i beslutsfattandet, att studierna är av hög kvalitet och att det är lätt att få handledning och stöd med studieplanering.
   
 • Läs mera om vad vi tycker i vårt politiska program och i våra ställningstaganden!