Intresserad av LSKs strategiarbetsgrupp?

Liberala Studerande LSKs förbundsstyrelse beslöt på sitt möte 19.4.2015 att tillsätta en strategiarbetsgrupp. Läs mera »
Publicerad 28.04.2015 kl. 11:01

OLL ja poliittiset opiskelijajärjestöt: Miljoonien säästöt liikkumattomuuteen puuttumalla

Liikkumattomuus on WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin ennenaikaista kuolinriskiä lisäävä tekijä. Se maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain jopa kaksi miljardia euroa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan Suomen pitää sopeuttaa vähintään kuuden miljardin euron edestä tulevalla vaalikaudella, jotta valtion velkakierre saadaan katkaistua. Ennaltaehkäisevillä investonneilla liikuntaan voimme kääntää liikkumattomuuden ja samalla valtion kustannukset laskuun ilman leikkauslistoja.Läs mera »
Publicerad 16.04.2015 kl. 14:03

Andersson ordförande för Liberala studerande LSK

Liberala Studerande LSK har den 14 mars på sitt förbundsmöte i Helsingfors valt ny styrelse. Till ordförande omvaldes Christoffer Andersson (Helsingfors), till vice ordförande valdes Fanny Häggblom (Åbo) och Jenna Martikainen (Helsingfors).Läs mera »
Publicerad 14.03.2015 kl. 16:13

De politiska och obundna studerandeförbunden: Fokusera på utbildning i valet

Ställningstagande 3.3.2015 De politiska och obundna studerandeförbunden kräver att riksdagsvalskandidaterna ska ta ställning till arrangerandet och utvecklingen av utbildning. Enligt förbunden måste utbildningen få plats i valdiskussionerna.Läs mera »
Publicerad 03.03.2015 kl. 11:56

Kallelse till fortsatt förbundsmöte

Liberala studerande LSK kallar sina medlemmar till fortsatt ordinarie förbundsmöte lördagen den 14 mars 2015 kl.14.30 i Hörnet, Svenska Bildningsförbundet, Simonsgatan 8A (6 vån), Helsingfors. På förbundsmötet 31 januari ajournerades punkterna 16-18 eftersom det inte fanns tillräckligt många kandidater till förbundsstyrelsen. Läs mera »
Publicerad 20.02.2015 kl. 11:34

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa