Förstör inte grunderna för den finländska framgångssagan

I Finland har man genom avgiftsfri utbildning på alla nivåer kunnat skapa social jämlikhet och social mobilitet. Liberala Studerande LSK anser att Finlands storhet och framgångssaga har baserat sig på att skapa dessa likartade utvecklingsvillkor. De klassresor som har varit möjliga i Finland kan göras om intet om högre utbildning blir avgiftsbelagd - både om avgifterna blir direkta eller banas in i systemet genom olika avgiftsbelagda delsteg. Det är mycket viktigt att beslutsfattarna inte glömmer detta under den tid som kvarstår innan nästa riksdagsval. Läs mera »
Publicerad 19.09.2014 kl. 14:59

Några dagars varsel för kort för inträdesförhör

Inträdesförhör till universitet och yrkeshögskolor är en viktig milstolpe i många ungas liv och är av stor vikt för framtiden. Ett prov som avgör kommande studieplats och möjligheter till utbildning är en stor kraftanspänning och något som de flesta förbereder sig minutiöst för. Därför anser Liberala Studerande LSK att det nyligen uppkomna misstaget med ett avbrutet inträdesförhör och en på kort varsel ändrad tidtabell är ett verkligt problem att adresseraLäs mera »
Publicerad 05.06.2014 kl. 15:10

Svensk lärarutbildning i Helsingfors ett måste för framtiden

Dagens utbud av lärarutbildning på svenska svarar inte på de behov som finns och då måste man vara färdig att göra modiga beslut och se över strukturen. Lärarsituationen i skolorna i södra Finland är ohållbar och måste åtgärdas. Bristen på behöriga lärare har pågått i trettio år och inga tillfälliga lösningar har lyckats lösa grundproblemet. Därför välkomnar Liberala Studerande LSK regeringens rambudgetbeslut att rikta en del av de 123 miljoner som reserverats för att öka antalet högskoleplatser till en svensk lärarutbildning i Helsingfors.Läs mera »
Publicerad 02.04.2014 kl. 15:21

Kvaliteten hotad i högskolorna

De på tisdagen avslutade rambudgetförhandlingarna blev en mindre stöt mot studerande än befarat. Liberala Studerande LSK är glada över fortsatt tilltro till de finländska styrkeområdena, avgiftsfri utbildning och jämlikhet inom utbildning, då man inte införde terminsavgifter för studerande utanför EU- och EES-länder. Avgiftsfri och jämlik utbildning är en långsiktig investering. LSK är ändå besviken över att regeringen beslöt sig för att skära ner på finansiering av högskolorna. Vidare hoppas LSK snarast se studenthälsovård för både universitet- och yrkeshögskolestuderande.Läs mera »
Publicerad 26.03.2014 kl. 13:37

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa