Liberala Studerande LSK:s hälsningar till beslutsfattarna

Regeringspartierna samlas till rambudgetförhandlingar den 24-25 mars. Vi kan anta att många svåra beslut fattas nästa vecka och att många av de svåra besluten gäller utbildningssektorn. Var står Liberala Studerande LSK inför dessa utbildningspolitiska beslut som både kommer att innebära strukturpolitiska reformer och nedskärningar? Läs mera »
Publicerad 21.03.2014 kl. 15:54

LSK i Åbo har ny styrelse och ordförande

Måndagen den 24.2 höll LSK i Åbo sitt årsmöte, då man bland annat behandlade verksamhetsplanen för år 2014 och valde ny styrelse.Läs mera »
Publicerad 06.03.2014 kl. 16:03

Ät inte av jämlika möjligheter till utbildning

Jämlika möjligheter till utbildning är en av Liberala Studerande LSK:s grundstenar. På tisdagen har ekonomerna Bengt Holmström, Sixten Korkman och Matti Pohjola lämnat in en rapport till regeringen och ekonomiutskottet som tummar på grunderna för denna jämlikhet. Läs mera »
Publicerad 25.02.2014 kl. 16:52

Liberala Studerande LSK välkomnar det nya samarbetet kring språkbadsutbildningen

Vasa universitet och Åbo Akademi har undertecknat avtalet om att inleda ett samarbete kring språkbadsutbildning, vilket är något LSK varmt välkomnar.Läs mera »
Publicerad 30.01.2014 kl. 12:31

Liberala Studerande valde Sarah Ek till ny ordförande

På lördagen den 18 januari 2014 har förbundet Liberala Studerande LSK, Svensk Ungdoms högskolepolitiska förbund, haft sitt förbundsmöte, som i år hölls i Åbo. LSK har under förbundsmötet valt ny ordförande, tjugoåriga Sarah Ek från Jakobstad, som också fungerar som viceordförande för fullmäktige i Novium. ”Det skall bli fint att lotsa det växande LSK mot att bli en allt starkare liberal aktör på det studerandepolitiska fältet. LSK skall på alla sätt utöka sitt mandat och fortsätta arbeta för att vara en framgångsrik politisk påverkare och hitta sin roll inom den nationella högskolepolitiken, med en tydlig vision.”, säger nyvalda Sarah Ek.Läs mera »
Publicerad 20.01.2014 kl. 11:34

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa