Dags att lämna in motioner!

Publicerad 27.10.2015 kl. 14:45
LSKs förbundsmöte hålls 6.2.2016 i Vasa. Nu kan du eller din lokalavdelning lämna in motioner till förbundsmötet. Deadline för motionerna är 11.12.

På förbundsmötet samlas högskolepolitiskt intresserade från hela landet för att umgås, ha kul, göra politik och bestämma om vad LSK ska göra det kommande året. Under mötet väljs bland annat styrelse för år 2016, ett nytt politiskt program slås fast och LSKs strategi för år 2016-2020 behandlas. 

På mötet behandlas ocksån de motioner som medlemmar och lokalavdelningar har lämnat in. En motion är ett initiativ som alla LSKs lokalavdelningar eller medlemmar skriva till förbundsmötet. I motionen lyfter man upp en fråga som man vill att LSK ska ta ställning till och jobba för. Förbundsstyrelsen ger sitt svar till motionerna och sedan diskuteras de på förbundsmötet. På förbundsmötet kan motionerna godkännas utan ändringar, godkännas med ändringar eller förkastas.

Håll gärna hela motionen kort, ca en halv A4. Lämna in motionen elektroniskt till emilia.juslin@liberal.fi senast 11.12.2015. Om du har frågor är det bara att ta kontakt till kansliet eller någon i förbundsstyrelsen! 

 

Såhär kan en motion till LSKs förbundsmöte se ut:

RUBRIK

Sammanfattande rubrik som beskriver vad motionen behandlar/strävar efter. Kort, tydlig, gärna slagkraftig. Skriv ditt/era namn eller lokalavdelning under motionen.

Inledning: Sammanfattning av motionen och bakgrunden till den.

Bakgrund och beskrivning: Beskriv det möjliga problemet man önskar åtgärda och varför. Beskriv problemet och varför behov av ändring behövs. Ange för sammanhanget viktig fakta. Beskriv vad som kunde uppnås genom den förändring som du föreslår.

Förslag till beslut (”att-sats"): vad exakt är det du föreslår.
Skriv i formen: ”Därför vill vi att Liberala Studerande LSK jobbar för att:” - varefter du räknar upp dina ändringsförslag.

Fundera på relevansen av varje punkt, kom ihåg att det är bra med begränsat antal punkter. Skriv så kortfattat och tydligt som möjligt. Försök att formulera dig exakt för att minimera sannolikheten för missförstånd eller feltolkningar av din formulering.

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa