​Kallelse till förbundsmöte

Publicerad 18.12.2015 kl. 13:06
Liberala studerande LSK kallar sina medlemmar till ordinarie förbundsmöte lördagen den 13 februari 2016 i Academill, Vasa.
Stadgeenliga ärenden och beslut om eventuell upplösning av förbundet behandlas på mötet.

OBS! Märk att datumet ändrat från 6 februari som tidigare meddelats!

Anmälning till förbundsmötet sker senast 24 januari via länken: https://www.lyyti.in/LSK_forbundsmote2016
Där hittar du också mera information om förbundsmötet.

Söndagen den 14 februari ordnas en träff för alla aktiva i student- och studerandekårernas fullmäktigen. Anmälningar tas emot i samband med anmälning till förbundsmötet.

Inför mötet ordnas två aftonskolor via video från Helsingfors, Vasa och Åbo med diskussion om mötesärendena. Mera info och anmälning hittas här: https://www.lyyti.fi/group/LSK_forbundsmote2016_aftonskolor

Ta gärna kontakt om du har frågor. Välkommen på möte!

Christoffer Andersson, förbundsordförande och
Emilia Juslin, politisk sekreterare     

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa