Svensk Ungdom får nytt högskolepolitiskt utskott

Publicerad 15.02.2016 kl. 18:55
RKP-nuoret saa uuden korkeakoulupoliittisen jaoston
På veckoslutet beslöt Liberala Studerande LSK att flytta över sin verksamhet till ett högskolepolitiskt utskott inom Svensk Ungdom. Liberala Studerande har tidigare fungerat som Svensk Ungdoms högskolepolitiska förbund. Med det nya utskottet hoppas man kunna väcka ett större intresse för utbildningspolitik bland liberala högskolestuderande.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman kommer i fortsättningen att fungera som kontaktperson i högskolepolitiska frågor tillsammans med Emilia Juslin, som fortsätter som politisk sekreterare för högskolepolitik och organisation.

---
RKP-nuoret saa uuden korkeakoulupoliittisen jaoston

Viime viikonloppuna Liberaalit Opiskelijat LSK päättivät siirtää toimintansa RKP-nuorten uuteen korkeakoulupoliittiseen jaostoon. Liberaalit Opiskelijat on aiemmin toiminut RKP-nuorten korkeakoulupoliittisena liittona. Uudella jaostolla toivotaan herätettävän suurempaa kiinnostusta koulutuspolitiikkaa kohtaan liberaalien opiskelijoiden parissa.

RKP-nuorten puheenjohtaja Ida Schauman toimii tästä lähtien yhteyshenkilönä korkeakoulupoliittisissa asioissa Emilia Juslinin kanssa, joka jatkaa RKP-nuorten korkeakoulupoliittisena sihteerinä.

Tilläggsinformation / Lisätietoja:
Ida Schauman, 040 1824969, ida.schauman@su.fi
Emilia Juslin, 045 77310275, emilia.juslin@liberal.fi

Följ Liberala Studerande LSK på Instagram!

@liberalastuderande_lsk

@lsk_abo

@lskvasa