Kårval 2017

 

Hösten 2017 ordnas det kårval på högskolorna Åbo Akademi, Arcada, Novia, Aaltouniversitetet, Konstuni- versitet och Svenska Handelshög- skolan och LSK har som mål att sy- nas i samtliga kårfullmäktigen! Läs mera om vad LSK står för på sidan LSK:s valteman och vilka kandida- ter som ställer upp för de olika hög- skolorna: ÅAS, ASK, Novium, AUS, TaiYo och SHS.