Kårval

 

Alla student- och studerandekårer ordnar kår- eller delegationsval för att välja kårens högsta beslutsfattande organ, nämligen kårfullmäktige eller delegationen. Mandatperioden för fullmäktige varierar mellan de olika kårerna, men vanligen ordnas kårval varje eller vartannat år. LSK har som mål att synas vid alla svensk- och tvåspråkiga kårer i Finland, som finns vid Aaltouniversitetet, Arcada, Helsingfors Universitet, Novia, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Vad är kårfullmäktige och kårval?

 

Fullmäktige är alltid kårens högsta beslutande organ, medan styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Fullmäktige har som uppgift att t.ex. välja styrelse och godkänna student- eller studerandekårens bokslut och verksamhetsberättelse. Fullmäktige godkänner också kårens budget och verksamhetsplan, där du har möjlighet att påverka vad din kåravgift ska användas till och vilka frågor din kår ska jobba med under det kommande året.

Som ledamot i fullmäktige blir man kallad till möten några gånger per år och inför detta ska man läsa sig in på de ärenden som kommer att behandlas. Ofta håller grupperingarna egna mötet innan fullmäktigemötena för att gå igenom och diskutera handlingarna tillsammans. Ibland kan kåren också ordna aftonskola någon dag innan fullmäktigemötet, där man går igenom handlingarna tillsammans med hela fullmäktige så att man har möjlighet att diskutera och ställa frågor i förväg under friare former.

Alla fullmäktigeledamöter har också möjlighet att föreslå ärenden som man vill att fullmäktige ska behandla, till exempel genom att lämna in motioner.

 

Hur går ett kårval till?

 

Hur kårvalen går till varierar lite mellan olika kårer. För att få exakt info om tidtabeller och praktisk info lönar det sig att ta kontakt med sin egen student- eller studerandekår. Läs nedan om hur valen ungefär går till.

Kort sammanfattat går valen till ungefär så här:

Alla som är medlemmar i student- eller studerandekåren får kandidera och rösta i valet!

Om du studerar på ett universitet hör du automatiskt till din studentkår. Om du studerar på en yrkeshögskola så får du välja själv om du är medlem i studerandekåren eller inte. Du vet att du är medlem ifall du har ett studiekort med din kårs logo på och en giltig läsårsdekal!

Sittande fullmäktigemedlemmar slår fast ett datum för kårvalet, ofta i månadsskiftet oktober-november. Fullmäktige utser också en valnämnd för kårvalet som förbereder det praktiska kring valet och övervakar att allting går rätt till. Vissa kårer håller val varje år, andra bara vartannat år.

Valnämnden eller fullmäktige går ut med en kungörelse om att det ska bli val, där också tidtabellen för valet meddelas.

De tidpunkter som lönar sig att komma ihåg är:

1Deadline för granskning av vallängden. Vallängden är en lista på alla som kan kandidera och rösta i valet
2Deadline för kandidatnominering, alltså när man senast måste meddela att man ställer upp som kandidat
3Deadline för meddelande om valförening/gruppering, alltså när man ska lämna in blanketten för att få bilda en egen gruppering i valet. Ofta behöver man samla in några namn (ca 10-20) på kårmedlemmar som stöder att grupperingen grundas.
4Deadline för meddelande om valförbund, alltså när två eller era grupperingar senast måste meddela att de vill ingå ett valförbund tillsammans.