LSK:s organisation

Besöksadress

 

Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors

 

Postadress

 

Liberala Studerande LSK
PB 430
00101 Helsingfors

 

Se även kontaktuppgifterna för

 

Utskottsstyrelsen

 

LSK i Helsingfors

 

LSK i Vasa

 

LSK i Åbo

Utskottets ordförande

Alexandra Saarinen
alexandra.saarinen(at)liberal.fi

Politisk sekreterare

Veronica Aspelin
Mobil: 045 773 10275
veronica.aspelin(at)liberal.fi