LSK i kårvalen

 

LSK samlar de kandidater som de- lar våra värderingar och hjälper dem med praktiska saker så som kam- panj och material. Du som kandide- rar för LSK får stöd av och kontakt med andra likasinnade och genom att rösta på en LSK:are vet du vad kandidaten har för värdegrund och vad hen står för.

Konkreta frågor som LSK jobbar för är

 

  • avgiftsfri utbildning
  • att studiestödet ska vara tillräckligt högt för att studerande ska kunna klara sig ekonomiskt
  • att alla studerande ska ha tillgång till högklassig hälsovård

 

Inom högskolorna vill vi att studerande

 

  • ska bli hörda i beslutsfattandet
  • att studierna är av hög kvalitet
  • att det är lätt att få handledning och stöd med studieplanering

 

Bli kandidat för LSK

 

Om du vill bli kandidat för LSK i kårvalet betyder det att du ska fylla i en kan- didatnomineringsblankett och lämna in den till din grupperings kontaktperson i tid. Som kandidat förväntas det att du ska vara med på valevenemang och ställa upp och göra kampanj för dig och din gruppering när du hinner. Alla som kandiderar för LSK ska också vara beredda på att bli invalda, och i så fall ta uppdraget på allvar och delta aktivt i fullmäktigearbetet.

 

För oss i LSK är det viktigt att fullmäktige ser till vad som är bäst för kåren och högskolan som helhet, istället för att det blir en intern kamp mellan olika stu- dieämnen eller enheter. Som kandidat i en politisk gruppering har man dess- utom den fördelen att det nns ett stort stöd att få från takorganisationerna. Lokalavdelningarna nns också som hjälp och stöd på den egna studieorten och fungerar som nätverk för aktiva LSK:are på de olika högskolorna.

 

Högskolepolitiska utskottet LSK hjälper grupperingarna med material och sakkunskap både i valkampanjen och i fullmäktigearbetet, och genom LSK, Svensk Ungdom och SFP är det möjligt att vara med och påverka där de na- tionella besluten ska fattas. En stor del av det som händer på högskolorna och i kårerna styrs nationellt, därför är det bra att ha bra kontakt till politikerna som är med och fattar besluten.