LSK:s organisation

 

Liberala Studerande LSK vill samla studerande med liberala värderingar som vill påverka högskolepolitiken på både lokal och nationell nivå.

Läs mera om oss aktiva LSK:are på sidorna

 

Utskottet LSK

LSK:s lokalavdelningar

För oss betyder liberalism att individen själv ska få välja hur hon vill leva sitt liv, men så att andra inte skadas eller kränks. Det betyder också att människans sexuella läggning, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller bakgrund aldrig är avgörande. Människan ska stå i centrum och ha likadana möjligheter i samhället, oberoende av hans eller hennes olikheter. Vi vill att de politiska besluten ska utgå från dig och mig.

 

Konkreta frågor som LSK jobbar för är till exempel avgiftsfri utbildning, att studiestödet ska vara tillräckligt högt för att studerande ska kunna klara sig ekonomiskt och att alla studerande ska ha tillgång till högklassig hälsovård. Inom högskolorna vill vi att studerande ska bli hörda i beslutsfattandet, att studierna är av hög kvalitet och att det är lätt att få handledning och stöd med studieplanering.

 

Utskottet LSK leds av en ordförande, vice ordförande, fyra medlemmar och har en anställd politisk sekreterare. Vi har idag aktiva lokalavdelningar i Helsingfors, Vasa och Åbo som består av sina egna styrelser. LSK är också representerade i många fullmäktigen vid de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i Finland.