LSK i Åbo

 

LSK i Åbos styrelse 2017

 

Ordförande: Sara von Bonsdorff

Medlemmar:

Emilia Mattsson

Calle Wikman

Emilie Ståhlberg

Unna Heimberg

William Gräsbeck

 

Kontakt: abo-styrelsen@liberal.fi

 

Postadress:
Auragatan 1 B

20100 Åbo

Vill du engagera dig i LSK:s lokalavdelning i Åbo?

 

LSK i Åbo bevakar studerandes intressen på orten och arrangerar regelbundet både seminarier och mera lättsam underhållning för sina medlemmar. Tag gärna kontakt med lokalavdelningens ordförande Sara von Bonsdorff för mera information!

 

Kontaktuppgifter