LSK i Helsingfors

 

Vi efterlyser för tillfället en ny lokalavdelningsstyrelse för LSK i Helsingfors! Kontakta gärna utskottsordförande Alexandra Saarinen eller utskottets politiska sekreterare Veronica Aspelin för mera information.

 

Kontakt: fornamn.efternamn@liberal.fi

 

Postadress:
Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors