Utskottet LSK

 

Medlemmarna i utskottet LSK väljs årligen och består av representanter från Finlands tre stora studiestäder för svensk- och tvåspråkiga utbildningar: Åbo, Vasa och Helsingfors. LSK har också som mål att representera så många olika högskolor som möjligt i sin utskottsstyrelse. Utskottet representeras förutom av utskottsmedlemmarna också av en politisk sekreterare som är en anställd tjänsteman på Svensk Ungdom.

Utskottet Liberala Studerande LSK:s styrelse 2017-2018 består av:

 

Alexandra Saarinen (ordförande)
Theo Sjöblom (vice ordförande)
Ville Berglund (styrelsemedlem)
Laura Fagerlund (styrelsemedlem)
Lisa Forss (styrelsemedlem)
Nicholas Kujala (SU:s representant)

 

Jimmy Nylund (LSK i Helsingfors representant)
Alexandra Saarinen (LSK i Vasas representant)
Sara von Bonsdorff (LSK i Åbos representant)
Veronica Aspelin (Svensk Ungdoms verksamhetsledare för högskolepolitik, utskottets sekreterare)

 

Styrelsemedlemmarna nås på adressen styrelsen@liberal.fi